RSS - aktualności

Warsztaty dla małżeństw

Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie” od 40 lat organizuje i prowadzi warsztaty rekolekcyjne dla małżeństw, które okazały się skuteczną drogą budowania i odbudowywania więzi małżeńskiej, a w ślad za tym – rodzinnej. Warsztaty te prowadzone są w dni wolne od pracy i dlatego popularnie nazywane są „weekendami małżeńskimi”. Na Spotkania Małżeńskie przyjeżdżają ludzie w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Na weekend mogą przyjeżdżać tzw. „dobre małżeństwa”, jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. W weekendzie uczestniczyło też wiele par małżeńskich, które miały zamiar ponownie się połączyć po separacji, a nawet po rozwodzie. Po tych warsztatach wycofały z sądów pozwy rozwodowe. Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Nie stawiamy uczestnikom barier formalnych. Spotkania Małżeńskie mają na celu umocnienie ich związku od wewnątrz, pogłębienie lub przywrócenie godności jako osób, jako małżonków. Od więzi męża i żony zależą bowiem w dużym stopniu relacje rodziców z dziećmi, z dalszą rodziną, z innymi ludźmi.

Warsztaty polegają na doświadczeniu, a może raczej ćwiczeniu przez każde uczestniczące małżeństwo – dialogu w ich własnym związku. Jest to dialog we dwoje i – jak podkreślamy wyraźnie – tylko we dwoje. Nic ze spraw, które łączą lub dzielą małżonków nie jest ujawniane w grupie, pomimo, że w takim warsztacie uczestniczy zazwyczaj kilkanaście małżeństw. Stwarzamy uczestnikom warunki tzw. bezpieczeństwa psychicznego. Nasze zajęcia nie są terapią grupową, chociaż mają owoce terapeutyczne. Zajęcia prowadzą odpowiednio do tego przygotowane małżeństwa wraz z kapłanem, którzy dzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem dialogu w małżeństwie. Niemal zero teorii, za to 100% tzw. życia codziennego pełnego wzlotów i upadków, radości i trudności. Prowadzący swoimi wypowiedziami inspirują uczestników do podjęcia różnych tematów w swoich małżeństwach. Nikt nikogo do niczego nie zmusza, chociaż pełne zaangażowanie w program i w proponowany sposób pracy, jest warunkiem skorzystania z tych warsztatów …

… Przyczyną wielu zranień w małżeństwie jest nieradzenie sobie z własnymi emocjami. To na emocjach buduje się oceny, wrogie postawy i wszystko to, co się określa niezdolnością do rozmowy. Wrogiem porozumienia w małżeństwie jest zaprzeczeniem własnym emocjom lub tłumienie ich …

… Jesteśmy różni, mamy odmienne osobowości. Jednakże w tej różnorodności możemy się nawzajem ubogacać. Odmienność temperamentów, w pierwszym przybliżeniu utrudnia porozumienie, jednakże jeśli się zobaczy, że każda cecha osobowości niesie w sobie zarówno szansę jak i zagrożenia, możemy odkryć jak bardzo się uzupełniamy …

… Każde małżeństwo ma szansę nie tylko na przetrwanie, ale na rozwinięcie miłości dojrzałej, pomimo tzw. niezgodności charakterów, odmienności upodobań, obciążeń wyniesionych z domu rodzinnego, czasem obciążeń różnego rodzaju chorobami …

autor: Jerzy Grzybowski, fragmenty referatu wygłoszonego podczas Konferencji o Polityce Prorodzinnej Samorządu Terytorialnego na Pomorzu Zachodnim „Samorząd przyjazny rodzinie”; Szczecin, 22 – 23 maja 2014r.

Terminy „weekendów małżeńskich” i sposoby zgłoszenia znajdziesz tutaj.