RSS - aktualności

Nasze modlitwy

Modlitwa do Anioła Stróża Męża.

Pozdrawiam Cię,

Aniele Stróżu mojego męża,

błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę

abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad,

jak powinnam postępować wobec mojego męża,

ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie.

Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy

abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności

tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga

i osiągnęli szczęście wieczne.

Pomóż mu z życiu usuwać wszystko

co może zagrozić trwałości i wierności

naszego małżeństwa.

Uwielbiam Boga obecnego w Tobie

i dziękuję za wszystkie otrzymane za

Twoim pośrednictwem łaski Boże. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża Żony.

Pozdrawiam Cię i błogosławię,

Aniele Stróżu mojej żony

i uwielbiam Boga obecnego w Tobie.

Ty najlepiej znasz moją żonę,

jej potrzeby, charakter, wszystko,

co lubi i co ją drażni i denerwuje.

Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej

dobry i unikał wszelkich z nią zatargów i konfliktów.

Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać

i prawdziwie kochać, aby małżeństwo

nasze było trwałe i abyśmy dochowali

wierności, którą ślubowaliśmy sobie

wobec Boga.

Usuwaj z jej życia i postępowania

wszelkie dla nas zagrożenia

o co Cię gorąco proszę. Amen.