RSS - aktualności

Małżeńska biblioteczka

Szczególnie polecamy Waszej uwadze:

1. Jerzy Grzybowski „Dialog jako droga duchowości w małżeństwie”.

Dialog jako droga duchowości

Książka zawiera świadectwa osób, które uczestniczyły w weekendach małżeńskich prowadzonych przez Jerzego i Irenę Grzybowskich. Publikacja jest zbiorem porad i wskazówek dla małżonków, ale również dla osób, które uczą się dialogu z samym sobą, z Bogiem i innymi ludźmi. Autor ukazuje dialog jako Boży dar, sposób życia i istnienia w świecie.

2. Jerzy Grzybowski „Małżeńskie temperamenty”.

Małżeńskie temperamenty-page-001  Małżeńskie temperamenty-page-001

Książka zawiera przykłady z życia małżeństw, w których ujawniły się różnice w temperamentach, a także proste ćwiczenie, które może pomóc w rozpoznaniu dyspozycji swojej osobowości przez każdego. Książka może zainspirować czytelników do poszukiwania przykładów różnic i podobieństw temperamentów w swoim własnym życiu i pomóc im w lepszym rozumieniu siebie nawzajem we własnym małżeństwie.

3. Jerzy Grzybowski „Małżeńskie drogowskazy”.

Małżeńskie drogowskazy-page-001

Małżeństwo jest wędrówką radosną, choć często trudną, łatwo się podczas niej zgubić. Książka jest zbiorem cennych wskazówek, pokazuje, jak żyć i tworzyć związek małżeński, jak dostrzec jego niepowtarzalność. Ukazuje małżeństwo i rodzinę jako pogłębianie relacji. Cierpliwie prowadzony dialog pozwala odkryć, że małżonków dzielą nieraz sprawy drugorzędne. Autor, bazując na dwudziestopięcioletniej pracy Spotkań Małżeńskich, ukazuje dialog od strony opracowanych przez siebie zasad pierwszeństwa słuchania przed mówieniem, dzielenia się przed dyskutowaniem, rozumienia przed ocenianiem, a nade wszystko – przebaczania.

4. Jerzy Grzybowski „Dobra nowina o dialogu”.

Dobra nowina o dialogu-page-001

„Dobra nowina o dialogu” pokazuje, w jaki sposób zasady dialogu opracowane przez Irenę i Jerzego Grzybowskich mogą być drogą, która pomaga w budowaniu relacji międzyludzkich zgodnie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Zasady te mają uniwersalne możliwości budowania tych relacji przede wszystkim w małżeństwie, w czasie przygotowania do małżeństwa, w miejscu pracy, w życiu kapłanów, a także między osobami różnych wyznań. Dobra nowina o dialogu jest niejako wpisana w Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym. potwierdzają to liczne świadectwa przytoczone przez autora tej książki. Zasady dialogu są filarami duchowości Spotkań Małżeńskich – założonego w Polsce międzynarodowego stowarzyszenia uznanego przez Stolicę Apostolską. Stowarzyszenie prowadzi rekolekcje, które pomagają nabrać umiejętności w takim dialogu.

5. Jerzy Grzybowski „Nasze małżeństwo nie może być przegraną”.

Nasze małżenstwo-page-001

Znaczna część treści tej książki jest owocem spotkań z ludźmi, którzy w swoim małżeństwie głęboko przeżywają radość i nadzieję. I jest też owocem nieraz bardzo dramatycznych rozmów, pytań, poszukiwań ludzi spragnionych radości i nadziei. Książka dotyka spraw zarówno codziennych, o których rozmawiamy, jak i tych, które nieraz tłumimy w sobie, odsuwamy, staramy się o nich nie myśleć, ale które wracają: pytań o sens życia i o obecność w nim Boga.

W naszym życiu przeżywamy teraz „dołek”. Nie potrafiliśmy do tej pory znaleźć porozumienia. Byliśmy na progu rozstania. To spotkanie sprawiło, że wreszcie możemy się wysłuchać. Jest nadzieja.

Okazało się, że łączy nas znacznie więcej niż przypuszczaliśmy. Cieszymy się, że udało nam się wyrwać z domu na te trzy dni. Byliśmy dobrym małżeństwem, ale to, co tu przeżyliśmy, sprawiło, że mamy teraz dla siebie jeszcze więcej zaufania. Odkrycie w naszym małżeństwie tylu dobrych rzeczy było dla nas wielką radością.

6. Michael Lukas Moeller „Prawda zaczyna się we dwoje”.

Prawda zaczyna się we dwoje

Nikt nie może żyć bez relacji z drugim człowiekiem. A jednak związek z bliską osobą często bywa dla nas większym ciężarem niż pomocą. Gdzie leży tego przyczyna? Czy można mówić o winie jednej ze stron? Jak troszczyć się w życiu codziennym o cenne dla nas uczucie? Jak można próbować ocalić rozpadający się związek? I wreszcie – gdy okaże się to nieuchronne – jak najlepiej rozstać się z partnerem bez rozdrapywania ran i dodatkowego potęgowania bólu? Na te i wiele innych pytań autor udziela odpowiedzi z typową dla siebie wnikliwością. Jako specjalista od psychoanalizy par czerpie obficie ze swego bogatego zawodowego doświadczenia. W ten sposób trafia do rozumu, jak i serc czytelników, przyczyniając się nie tylko do pogłębienia ich wiedzy, ale także zachęcając do działania.

 7. Henry Cloud, John Townsend „Granice w relacjach małżeńskich”

Granice w relacjach małżeńskich