RSS - aktualności

Małżeńskie temperamenty

1. Uczucia bramą dialogu.

2. Bezpośrednie i pośrednie wyrażanie uczuć.

3. Małżeńskie temperamenty.

” … zauważmy, że towarzyskość i separatywność moralnie nie są same w sobie ani dobre, ani złe. Mogą jednak takimi być zależnie od tego, w jaki sposób z nich korzystamy. Cechy te mówią o moich wewnętrznych potrzebach, o moim świecie emocjonalnym. Jednakże, jako pierwotne dyspozycje, nie podlegają ocenie. Zarówno skłonność do separatywności, jak i towarzyskość są dyspozycjami o na ogół różnej intensywności. Każdy z nas może z nimi zrobić coś dobrego, budującego więź w małżeństwie, ale może też wykorzystać do zniszczenia tej więzi. Dzieje się tak wtedy, gdy uważa się swój sposób przeżywania za najlepsze i jedyne niezastąpione rozwiązanie na życie dla nas dwojga i narzucać się go będzie współmałżonkowi … „

Jerzy Grzybowski
współzałożyciel wraz z żoną Ireną Spotkań Małżeńskich

Jacht

” … Nikt z nas nie może cechami swojej osobowości usprawiedliwiać swoich zachowań. Może je sobie wytłumaczyć, lepiej zrozumieć, ale warto, by stanowiły one punkt wyjścia do pracy na sobą. Chodzi o zauważenie jakie są mocne strony moich dyspozycji i rozwijanie na nich moich postaw, zachowań, decyzji. Dochodzimy w ten sposób do, jak gdyby przetworzonych temperamentów, czyli osobowości … O ile cechy temperamentu opisują względnie stałe, pierwotne dyspozycje cech osobowości, o tyle pod pojęciem osobowości rozumiem dynamiczną zdolność do zmieniania się, uczenia pod wpływem środowiska, przede wszystkim własnej woli, świadomości, że temperament niesie szanse i zagrożenia …”

Jerzy Grzybowski
współzałożyciel wraz z żoną Ireną Spotkań Małżeńskich

_MG_1496

” … Osoby aktywne muszą uważać, by nie przytłoczyć nadmiarem swoich pomysłów małżonków mniej aktywnych i zauważyć ich wartość. Aktywność jest niewątpliwie szansą tego, co popularnie nazywa się „zrobieniem czegoś w życiu”. Jest niezwykle cenna, gdy trzeba coś wykonać szybko i sprawnie. Jednakże niesie ze sobą niebezpieczeństwo bycia działaczem, „aktywistą”, zatracenia się w pracy. Zagrożeniem jest pracoholizm … Nieaktywność może być wartością, gdy potrzebna jest ostrożność w działaniu, a także gdy podjęcie się wykonania jakieś pracy nie jest oczywiste. Jest takie powiedzenie: „Jeśli nie wiesz jak postąpić, powstrzymaj się od działania”. Jednakże nieaktywność niesie ogromne zagrożenie pielęgnowania lenistwa, odkładania zadań na później …”

Jerzy Grzybowski
współzałożyciel wraz z żoną Ireną Spotkań Małżeńskich

wedkarz

„… Wojowniczość staje się szansą, gdy przejawia się wytrwałym dążeniem do celu. Jest jednak zagrożeniem, gdy ujawnia się napastliwą agresją w relacjach między ludźmi. Widzimy czasem zaperzonych małżonków, którzy wojowniczością burzą swoją więź. Jeżeli jednak ich wojowniczość przejawia się wytrwałym docieraniem do prawdy, do motywacji swoich działań, jeżeli walczą o zgodę, to wykorzystują swoją wojowniczość w budowaniu więzi, odbudowywaniu porozumienia i w ten sposób służą świętej sprawie swojej miłości. Dążenie do zgody za wszelką cenę staje się w małżeństwie, jak i pomiędzy ludźmi w ogóle, zagrożeniem, gdy wiąże się z tłumieniem uczuć, rezygnowaniem „dla świętego spokoju” z prawdy i wycofaniem się „na z góry upatrzone pozycje” wygody i konformizmu …”

Jerzy Grzybowski
współzałożyciel wraz z żoną Ireną Spotkań Małżeńskich

2065

Skomentuj