RSS - aktualności

Dialog w codziennym życiu

9. Dialog w codziennym życiu.

„…  nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! (1 J3,18)

Dialog powinien prowadzić do decyzji odważnych, ale pełnych miłości, wynikających ze zrozumienia siebie, swoich możliwości, ze zrozumienia drugiego człowieka. Potrzebne jest podejmowanie decyzji, a potem konsekwentne trzymanie się ich, weryfikowanie postanowień …”

Jerzy Grzybowski

współzałożyciel wraz z żoną Ireną Spotkań Małżeńskich

IMG_245

„… Dialog, którego doświadczają małżonkowie korzystający na przykład z formacji w ramach Ruchu Spotkań Małżeńskich, pozwala stwierdzić, że porozumiewanie się jest przejawem miłości. Miłość to dążenie do jedności i pozostawanie w jedności wspólnoty, która niesie człowiekowi szczęście. A wspólnotą, która wyraża się najbardziej intensywnie wtedy, kiedy doświadcza porozumienia, jest właśnie małżeństwo …”

o. Mirosław Pilśniak OP

IMG_227

„… Wspólne zaangażowanie, troska o wzajemną atrakcyjność, troska o dom, rozmowa o dzieciach, plany na przyszłość, wspólna modlitwa, to wszystko jest swoistą celebracją małżeństwa. Niektórym może się to kojarzyć z pejoratywnymi cechami tak zwanego „mieszczaństwa”, ale nie musi wcale nieść za sobą rutyny, niezmiennych przyzwyczajeń, „obrządków”, stereotypów, które wywołują uczucia niechęci, poczucie przymusu. Celebracja może być pełna dynamizmu, świeżości uczuć i spontaniczności. Może być bardzo radosna, bardzo atrakcyjna i bardzo Boża zarazem …”

Jerzy Grzybowski

współzałożyciel wraz z żoną Ireną Spotkań Małżeńskich

IMG_215aa

 


Dialog jako droga

” … Pamiętam wypowiedź niepijącego od kilku lat alkoholika, który wraz z żoną związał się ze Spotkaniami Małżeńskimi, bo widzi w nich drogę dla swojego małżeństwa. Na rekolekcje te przyjeżdża też coraz więcej małżeństw nieprzeżywających poważnych problemów, szczególnie młodych, na początku swojego małżeństwa, bo widzą w Spotkaniach Małżeńskich szansę na przyszłość, widzą w nich punkt oparcia dla siebie, drogę ułatwiającą komunię osób, drogę prowadzącą do przeżywania swojej bliskości ze sobą nawzajem w małżeństwie, w całej rodzinie i z Bogiem. Całkiem zwyczajnie, na co dzień …”

Jerzy Grzybowski
współzałożyciel wraz z żoną Ireną Spotkań Małżeńskich

1. Uczucia bramą dialogu.

2. Bezpośrednie i pośrednie wyrażanie uczuć.

3. Małżeńskie temperamenty.

4. Płaszczyzny naszego dialogu.

5. Wartości, potrzeby, uczucia.

6. Bardziej słuchać niż mówić czyli o zasadach dialogu.

7. Trudności w dialogu.

8. Przebaczenie.

Skomentuj